Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatvédelem

A Top–Figure 3 Bt. ezúton tájékoztatja a www.ashambra.hu weboldalra látogatókat a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a Top–Figure 3 Bt. figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. számú törvény.
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

2. Kezelt adatok köre

A Top–Figure 3 Bt. weboldalán kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a weboldalra látogató úgy dönt, hogy azokat a kapcsolatfelvétel/bejelentkezés során rendelkezésre bocsátja.

Adatainak megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Top–Figure 3 Bt. a megadott adatokat nyilvántartsa és kezelje. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Az adatkezelés célja:

  • Piackutatás, piaci elemzések készítése,
  • Statisztikák összeállítása,
  • Tájékoztatás nyújtása az Top–Figure 3 Bt. szolgáltatásairól, marketing akciókról akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában.

4. Adatok felhasználása, továbbítása

A Top–Figure 3 Bt. a látogatók fent rögzített adatait kizárólag a fent megjelölt célra, egyéb célokra az adatkezelő nem használja fel, az adatokat kizárólag a weblap üzemeltetését végző technikai közreműködőknek adhatja át adatfeldolgozás céljából. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Ön számítógépe és a webhely működését biztosító számítógép összekapcsolódása a nyilvános internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, a személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított.

Nem vállalunk felelősséget más honlapok adatvédelmi szabályaiért és gyakorlatáért, még akkor sem, ha az oldalunkon található linkeken keresztül éri el ezeket, vagy ha az említett más honlapokról éri el a mi oldalunkat vagy veszi igénybe szolgáltatásainkat.

5. Érintettek jogainak gyakorlása

A weboldalon kapcsolatfelvételt/bejelentkezést indított látogatók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az Top–Figure 3 Bt. által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

Ügyfelek ezzel kapcsolatos kérelmüket a Top–Figure 3 Bt. Székesfehérvár, Ipoly utca 88. szám alatti székhelyére megküldött levél vagy e-mail útján terjeszthetik elő. A Top–Figure 3 Bt. a kérelmek benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Elektronikus leveleket, egyéb hirdetéseket a Top–Figure 3 Bt. az info@ashambra.hu e-mail címről küldi azon ügyfelei számára, akik ehhez előzetesen hozzájárulásokat adták.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további telefonos felkeresések, e-mailek és egyéb hirdetések küldését a Top-Figure 3 Bt-nek, úgy az összes, általa megadott telefonszám, e-mail cím vonatkozásában szükséges e-mail (info@ashambra.hu), vagy telefonos megkeresés útján a leiratkozást megtennie. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését.

Az adatvédelmi nyilatkozat 2015. június 15. napjától a visszavonásig érvényes.

Adatkezelő: Top–Figure 3 Bt.
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ipoly utca 88.
Cégjegyzék száma: 07-06-009809
Nyilvántartó cégbíróság: Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószáma: 20789088-1-07
Adatkezelésért felelős személy: Nesztler Angéla
Adatkezelés és adatőrzés helye: 8000 Székesfehérvár, Ipoly utca 88.